Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Đường Sông Huyền Huy

1602121691

Mã số 1602121691 là mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Đường Sông Huyền Huy.

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Đường Sông Huyền Huy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1602121691 kể từ ngày 27/03/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Đường Sông Huyền Huy:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh An Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1602121691 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư An Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Đường Sông Huyền Huy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1602121691 được cập nhật lần cuối vào lúc .