Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Nam Vinh

6101285722

Mã số 6101285722 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Nam Vinh.

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Nam Vinh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6101285722 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Nam Vinh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh KonTum
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6101285722 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Kon Tum.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Nam Vinh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6101285722 được cập nhật lần cuối vào lúc .