Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Đức Thuấn

6200114460

Mã số 6200114460 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Đức Thuấn.

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Đức Thuấn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6200114460 kể từ ngày 26/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Đức Thuấn:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lai Châu
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6200114460 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lai Châu.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Thương Mại Đức Thuấn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6200114460 được cập nhật lần cuối vào lúc .