Công Ty TNHH MTV Xây Dựng TM Vận Tải Duy Thành TB

1001231932

Mã số 1001231932 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng TM Vận Tải Duy Thành TB.

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng TM Vận Tải Duy Thành TB đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1001231932 kể từ ngày 22/07/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng TM Vận Tải Duy Thành TB:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thái Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1001231932 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thái Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng TM Vận Tải Duy Thành TB trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1001231932 được cập nhật lần cuối vào lúc .