Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Trần Long

3702968735

Mã số 3702968735 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Trần Long.

Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Trần Long đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702968735 kể từ ngày 08/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Trần Long:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702968735 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Xây Dựng Trần Long trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702968735 được cập nhật lần cuối vào lúc .