Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuệ Lâm LS

4900881559

Mã số 4900881559 là mã số thuế của Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuệ Lâm LS.

Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuệ Lâm LS đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4900881559 kể từ ngày 15/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuệ Lâm LS:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Lạng Sơn
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4900881559 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lạng Sơn.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuệ Lâm LS trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4900881559 được cập nhật lần cuối vào lúc .