Công Ty TNHH Nam Vương Marble

5200914031

Mã số 5200914031 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nam Vương Marble.

Công Ty TNHH Nam Vương Marble đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5200914031 kể từ ngày 17/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Nam Vương Marble:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Yên Bái
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5200914031 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Yên Bái.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Nam Vương Marble trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5200914031 được cập nhật lần cuối vào lúc .