Công Ty TNHH Năng Lượng Thiết Kế Xây Dựng Quốc Lũy

1900668056

Mã số 1900668056 là mã số thuế của Công Ty TNHH Năng Lượng Thiết Kế Xây Dựng Quốc Lũy.

Công Ty TNHH Năng Lượng Thiết Kế Xây Dựng Quốc Lũy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1900668056 kể từ ngày 31/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Năng Lượng Thiết Kế Xây Dựng Quốc Lũy:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bạc Liêu
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1900668056 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bạc Liêu.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Năng Lượng Thiết Kế Xây Dựng Quốc Lũy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1900668056 được cập nhật lần cuối vào lúc .