Công Ty TNHH Ngũ Kim Junlan

3702933482

Mã số 3702933482 là mã số thuế của Công Ty TNHH Ngũ Kim Junlan.

Công Ty TNHH Ngũ Kim Junlan đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702933482 kể từ ngày 23/11/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Ngũ Kim Junlan:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702933482 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Ngũ Kim Junlan trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702933482 được cập nhật lần cuối vào lúc .