Công Ty TNHH Nguyễn Chữ Nhứt Anh

1301113873

Mã số 1301113873 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nguyễn Chữ Nhứt Anh.

Công Ty TNHH Nguyễn Chữ Nhứt Anh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1301113873 kể từ ngày 14/01/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Nguyễn Chữ Nhứt Anh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bến Tre
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1301113873 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bến Tre.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Nguyễn Chữ Nhứt Anh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1301113873 được cập nhật lần cuối vào lúc .