Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng

0400100217

Mã số 0400100217 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng - còn có tên giao dịch là HEINEKEN VIETNAM BREWERY - DA NANG LIMITED COMPANY.

Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0400100217 kể từ ngày 10/04/2007 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 10/04/2007, tính đến nay Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng đã thành lập được hơn 14 năm.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà NẵngNguyễn Thanh Phúc - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng:

  • Địa chỉ:
    Đường số 6 và số 2, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Số điện thoại 02363842353.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0400100217 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0400100217 được cập nhật lần cuối vào lúc .