Công Ty TNHH Nông Nghiệp Vi Tường

3603753760

Mã số 3603753760 là mã số thuế của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Vi Tường.

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Vi Tường đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603753760 kể từ ngày 17/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Vi Tường:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603753760 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Nông Nghiệp Vi Tường trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603753760 được cập nhật lần cuối vào lúc .