Công Ty TNHH Phá Dỡ Cải Tạo Xây Dựng Hà Nội

0901112781

Mã số 0901112781 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phá Dỡ Cải Tạo Xây Dựng Hà Nội.

Công Ty TNHH Phá Dỡ Cải Tạo Xây Dựng Hà Nội đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0901112781 kể từ ngày 02/12/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Phá Dỡ Cải Tạo Xây Dựng Hà Nội:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hưng Yên
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0901112781 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hưng Yên.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Phá Dỡ Cải Tạo Xây Dựng Hà Nội trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0901112781 được cập nhật lần cuối vào lúc .