Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Trần Phát Đạt

0402078743

Mã số 0402078743 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Trần Phát Đạt.

Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Trần Phát Đạt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402078743 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Trần Phát Đạt:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402078743 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Phòng Cháy Chữa Cháy Trần Phát Đạt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402078743 được cập nhật lần cuối vào lúc .