Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Joi Academy

0202026177

Mã số 0202026177 là mã số thuế của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Joi Academy.

Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Joi Academy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202026177 kể từ ngày 23/05/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Joi Academy:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202026177 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Phát Triển Giáo Dục Joi Academy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202026177 được cập nhật lần cuối vào lúc .