Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện 5T Shine

4201922516

Mã số 4201922516 là mã số thuế của Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện 5T Shine.

Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện 5T Shine đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4201922516 kể từ ngày 26/02/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện 5T Shine:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Khánh Hòa
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4201922516 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Khánh Hòa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Quảng Cáo Và Tổ Chức Sự Kiện 5T Shine trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4201922516 được cập nhật lần cuối vào lúc .