Công Ty TNHH Riêng Một Góc Trời

5801412597

Mã số thuế 5801412597 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 5801412597 là mã số thuế của Công Ty TNHH Riêng Một Góc Trời được thành lập vào ngày .


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Riêng Một Góc TrờiĐỗ Thành Quang - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH Riêng Một Góc Trời đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5801412597 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH Riêng Một Góc Trời đã thành lập được hơn 3 tháng.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Riêng Một Góc Trời:

  • Địa chỉ:
    Số 26F đường Yersin, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5801412597 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Lâm Đồng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Riêng Một Góc Trời trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.