Công Ty TNHH Sản Xuất Men Rượu Thúy Hòa

4800921039

Mã số 4800921039 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Men Rượu Thúy Hòa.

Công Ty TNHH Sản Xuất Men Rượu Thúy Hòa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4800921039 kể từ ngày 23/11/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Men Rượu Thúy Hòa:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Cao Bằng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4800921039 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cao Bằng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Men Rượu Thúy Hòa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4800921039 được cập nhật lần cuối vào lúc .