Công Ty TNHH STR Vietnam

3801212523

Mã số thuế 3801212523 là của công ty hoặc doanh nghiệp nào?

Mã số 3801212523 là mã số thuế của Công Ty TNHH STR Vietnam - còn có tên giao dịch là Str Vietnam Company Limited được thành lập vào ngày hoạt động với giấy phép số 3801212523.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH STR VietnamYamaguchi Hideki - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Công Ty TNHH STR Vietnam đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số 3801212523 với mã số thuế là 3801212523 kể từ ngày và bắt đầu hoạt động kể từ ngày , tính đến nay Công Ty TNHH STR Vietnam đã thành lập được hơn 1 tuần.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH STR Vietnam:

  • Địa chỉ:
    Lô B4-A, Khu Công Nghiệp Becamex – Bình Phước, Xã Minh Thành, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3801212523 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Phước.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH STR Vietnam trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.