Công Ty TNHH Sự Kiện Ánh Sao Đêm

0316913528

Mã số 0316913528 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sự Kiện Ánh Sao Đêm.

Công Ty TNHH Sự Kiện Ánh Sao Đêm đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316913528 kể từ ngày 21/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sự Kiện Ánh Sao Đêm:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316913528 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sự Kiện Ánh Sao Đêm trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316913528 được cập nhật lần cuối vào lúc .