Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Cơ Khí Thép

3702921751

Mã số 3702921751 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Cơ Khí Thép.

Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Cơ Khí Thép đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3702921751 kể từ ngày 16/10/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Cơ Khí Thép:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3702921751 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghiệp Cơ Khí Thép trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3702921751 được cập nhật lần cuối vào lúc .