Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Hòa Bình

5500622939

Mã số 5500622939 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Hòa Bình.

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Hòa Bình đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5500622939 kể từ ngày 28/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Hòa Bình:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Sơn La
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5500622939 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Sơn La.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại Hòa Bình trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5500622939 được cập nhật lần cuối vào lúc .