Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bột Đậu Beanie And Bisp

0316049410

Mã số 0316049410 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bột Đậu Beanie And Bisp - còn có tên giao dịch là BEANIE AND BISP BEAN POWDER PRODUCTION TRADING COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bột Đậu Beanie And Bisp đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316049410 kể từ ngày 03/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 03/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bột Đậu Beanie And Bisp đã thành lập được hơn 5 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bột Đậu Beanie And BispNguyễn Hữu Duy - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bột Đậu Beanie And Bisp:

  • Địa chỉ:
    268 Đường Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316049410 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Bột Đậu Beanie And Bisp trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316049410 được cập nhật lần cuối vào lúc .