Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đức Quang Huy

4101599669

Mã số 4101599669 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đức Quang Huy.

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đức Quang Huy đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4101599669 kể từ ngày 21/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đức Quang Huy:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4101599669 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đức Quang Huy trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4101599669 được cập nhật lần cuối vào lúc .