Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Nông Nghiệp Mekong

1201627233

Mã số 1201627233 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Nông Nghiệp Mekong.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Nông Nghiệp Mekong đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1201627233 kể từ ngày 22/05/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Nông Nghiệp Mekong:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Tiền Giang
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1201627233 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Tiền Giang.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ - Nông Nghiệp Mekong trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1201627233 được cập nhật lần cuối vào lúc .