Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sắt Thép Việt Phú Thịnh

0317053321

Mã số 0317053321 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sắt Thép Việt Phú Thịnh.

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sắt Thép Việt Phú Thịnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317053321 kể từ ngày 26/11/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sắt Thép Việt Phú Thịnh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317053321 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Sắt Thép Việt Phú Thịnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317053321 được cập nhật lần cuối vào lúc .