Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Cang

3603808272

Mã số 3603808272 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Cang.

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Cang đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603808272 kể từ ngày 04/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Cang:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603808272 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Cang trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603808272 được cập nhật lần cuối vào lúc .