Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa

0801303905

Mã số 0801303905 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa.

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0801303905 kể từ ngày 03/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 03/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa đã thành lập được hơn 5 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng AlffaBùi Hải An - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa:

  • Địa chỉ:
    10A Cụm công nghiệp Tây Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0801303905 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Dương.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Alffa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0801303905 được cập nhật lần cuối vào lúc .