Công Ty TNHH SX Và TM Hải Tiến Thạch Thành

2802812948

Mã số 2802812948 là mã số thuế của Công Ty TNHH SX Và TM Hải Tiến Thạch Thành.

Công Ty TNHH SX Và TM Hải Tiến Thạch Thành đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2802812948 kể từ ngày 05/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 05/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH SX Và TM Hải Tiến Thạch Thành đã thành lập được hơn 9 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH SX Và TM Hải Tiến Thạch ThànhNguyễn Đức Tiến - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH SX Và TM Hải Tiến Thạch Thành:

  • Địa chỉ:
    Khu 4, Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2802812948 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH SX Và TM Hải Tiến Thạch Thành trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2802812948 được cập nhật lần cuối vào lúc .