Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Nguyễn

3603868722

Mã số 3603868722 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Nguyễn.

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Nguyễn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3603868722 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Nguyễn:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đồng Nai
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3603868722 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đồng Nai.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hoàng Nguyễn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3603868722 được cập nhật lần cuối vào lúc .