Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Phụ Liệu May PTT

0109344626

Mã số 0109344626 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Phụ Liệu May PTT.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Phụ Liệu May PTT đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109344626 kể từ ngày 17/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Phụ Liệu May PTT:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109344626 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Và Thương Mại Phụ Liệu May PTT trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109344626 được cập nhật lần cuối vào lúc .