Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Đức Anh

0202044024

Mã số 0202044024 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Đức Anh.

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Đức Anh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0202044024 kể từ ngày 17/09/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Đức Anh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hải Phòng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0202044024 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hải Phòng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Tổng Hợp Đức Anh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0202044024 được cập nhật lần cuối vào lúc .