Công Ty TNHH Sản Xuất VLXD Đức Long Giang Bắc Kạn

4700286168

Mã số 4700286168 là mã số thuế của Công Ty TNHH Sản Xuất VLXD Đức Long Giang Bắc Kạn.

Công Ty TNHH Sản Xuất VLXD Đức Long Giang Bắc Kạn đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4700286168 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Sản Xuất VLXD Đức Long Giang Bắc Kạn:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bắc Kạn
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4700286168 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Kạn.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Sản Xuất VLXD Đức Long Giang Bắc Kạn trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4700286168 được cập nhật lần cuối vào lúc .