Công Ty TNHH Tam Gia Phát Nghệ Tĩnh

3002232918

Mã số 3002232918 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tam Gia Phát Nghệ Tĩnh.

Công Ty TNHH Tam Gia Phát Nghệ Tĩnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3002232918 kể từ ngày 14/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tam Gia Phát Nghệ Tĩnh:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Hà Tĩnh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3002232918 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Tĩnh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tam Gia Phát Nghệ Tĩnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3002232918 được cập nhật lần cuối vào lúc .