Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục PĐB

2802855677

Mã số 2802855677 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục PĐB.

Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục PĐB đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2802855677 kể từ ngày 01/07/2020.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục PĐB:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Thanh Hoá
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2802855677 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thanh Hóa.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thiết Bị Giáo Dục PĐB trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2802855677 được cập nhật lần cuối vào lúc .