Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Quảng Đà

0402078616

Mã số 0402078616 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Quảng Đà.

Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Quảng Đà đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402078616 kể từ ngày 14/01/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Quảng Đà:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402078616 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thiết Bị Thang Máy Quảng Đà trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402078616 được cập nhật lần cuối vào lúc .