Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Lắp Cường Thịnh

0109777771

Mã số 0109777771 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Lắp Cường Thịnh.

Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Lắp Cường Thịnh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0109777771 kể từ ngày 14/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Lắp Cường Thịnh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hà Nội
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0109777771 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thiết Bị Và Xây Lắp Cường Thịnh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0109777771 được cập nhật lần cuối vào lúc .