Công Ty TNHH Than Sạch Ánh Dương

2301110722

Mã số 2301110722 là mã số thuế của Công Ty TNHH Than Sạch Ánh Dương.

Công Ty TNHH Than Sạch Ánh Dương đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2301110722 kể từ ngày 05/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 05/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Than Sạch Ánh Dương đã thành lập được hơn 10 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Than Sạch Ánh DươngPhạm Văn Phi - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Than Sạch Ánh Dương:

  • Địa chỉ:
    Thôn Phù Khê Thượng, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh
    .
  • Số điện thoại 02223844236.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2301110722 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bắc Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Than Sạch Ánh Dương trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2301110722 được cập nhật lần cuối vào lúc .