Công Ty TNHH Thi Công Thiết Kế Xây Dựng Sự Kiện Quảng Cáo Nội Thất Danh Thừa

0317002398

Mã số 0317002398 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thi Công Thiết Kế Xây Dựng Sự Kiện Quảng Cáo Nội Thất Danh Thừa.

Công Ty TNHH Thi Công Thiết Kế Xây Dựng Sự Kiện Quảng Cáo Nội Thất Danh Thừa đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317002398 kể từ ngày 28/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thi Công Thiết Kế Xây Dựng Sự Kiện Quảng Cáo Nội Thất Danh Thừa:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317002398 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thi Công Thiết Kế Xây Dựng Sự Kiện Quảng Cáo Nội Thất Danh Thừa trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317002398 được cập nhật lần cuối vào lúc .