Công Ty TNHH Thời Trang Công Sở Và Bảo Hộ Lao Động Hồng Ân

0316037493

Mã số 0316037493 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thời Trang Công Sở Và Bảo Hộ Lao Động Hồng Ân - còn có tên giao dịch là HONG AN OFFICE FASHION AND LABOUR SAFETY COMPANY LIMITED.

Công Ty TNHH Thời Trang Công Sở Và Bảo Hộ Lao Động Hồng Ân đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0316037493 kể từ ngày 03/12/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 03/12/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Thời Trang Công Sở Và Bảo Hộ Lao Động Hồng Ân đã thành lập được hơn 5 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thời Trang Công Sở Và Bảo Hộ Lao Động Hồng ÂnLê Kim Ngân - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thời Trang Công Sở Và Bảo Hộ Lao Động Hồng Ân:

  • Địa chỉ:
    265/8//27 Nơ Trang Long, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0316037493 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thời Trang Công Sở Và Bảo Hộ Lao Động Hồng Ân trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0316037493 được cập nhật lần cuối vào lúc .