Công Ty TNHH Tín Nghĩa Tây Đô

1801702556

Mã số 1801702556 là mã số thuế của Công Ty TNHH Tín Nghĩa Tây Đô.

Công Ty TNHH Tín Nghĩa Tây Đô đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 1801702556 kể từ ngày 04/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Tín Nghĩa Tây Đô:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Cần Thơ
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 1801702556 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cần Thơ.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Tín Nghĩa Tây Đô trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 1801702556 được cập nhật lần cuối vào lúc .