Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Thương Mại SH House

4101591518

Mã số 4101591518 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Thương Mại SH House.

Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Thương Mại SH House đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 4101591518 kể từ ngày 15/04/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Thương Mại SH House:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Định
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 4101591518 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Định.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thiết Kế Và Xây Dựng Thương Mại SH House trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 4101591518 được cập nhật lần cuối vào lúc .