Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Ngọc Nghĩa - Design & Build

2001352939

Mã số 2001352939 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Ngọc Nghĩa - Design & Build.

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Ngọc Nghĩa - Design & Build đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 2001352939 kể từ ngày 14/09/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Ngọc Nghĩa - Design & Build:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Cà Mau
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 2001352939 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Cà Mau.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Ngọc Nghĩa - Design & Build trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 2001352939 được cập nhật lần cuối vào lúc .