Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại DCT

6001729290

Mã số 6001729290 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại DCT.

Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại DCT đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 6001729290 kể từ ngày 28/10/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại DCT:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Đắk Lắk
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 6001729290 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đắk Lắk.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thiết Kế - Xây Dựng - Thương Mại DCT trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 6001729290 được cập nhật lần cuối vào lúc .