Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Kiến Minh

0402103686

Mã số 0402103686 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Kiến Minh.

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Kiến Minh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0402103686 kể từ ngày 11/06/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Kiến Minh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Đà Nẵng
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0402103686 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Đà Nẵng.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Dịch Vụ Kiến Minh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0402103686 được cập nhật lần cuối vào lúc .