Công Ty TNHH Thương Mại Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hiền Lương BP

3801252004

Mã số 3801252004 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hiền Lương BP.

Công Ty TNHH Thương Mại Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hiền Lương BP đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3801252004 kể từ ngày 04/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hiền Lương BP:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Bình Phước
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3801252004 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Bình Phước.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Chế Biến Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Hiền Lương BP trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3801252004 được cập nhật lần cuối vào lúc .