Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch HS

3101102067

Mã số 3101102067 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch HS.

Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch HS đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3101102067 kể từ ngày 04/05/2021.


Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch HS:

  • Địa chỉ:
    Tỉnh Quảng Bình
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3101102067 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại & Du Lịch HS trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3101102067 được cập nhật lần cuối vào lúc .