Công Ty TNHH Thương Mại Đông Hải Hà

5702007220

Mã số 5702007220 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Đông Hải Hà.

Công Ty TNHH Thương Mại Đông Hải Hà đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 5702007220 kể từ ngày 13/08/2019 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 13/08/2019, tính đến nay Công Ty TNHH Thương Mại Đông Hải Hà đã thành lập được hơn 12 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Đông Hải HàNguyễn Văn Mạnh - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Đông Hải Hà:

  • Địa chỉ:
    Phố Lê Quý Đôn, Thị trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh
    .
  • Số điện thoại 0833269328.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 5702007220 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Ninh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Đông Hải Hà trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 5702007220 được cập nhật lần cuối vào lúc .