Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Danh Thanh

0317287986

Mã số 0317287986 là mã số thuế của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Danh Thanh.

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Danh Thanh đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 0317287986 kể từ ngày 12/05/2022.


Thông tin liên hệ của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Danh Thanh:

  • Địa chỉ:
    Thành phố Hồ Chí Minh
    .
  • Mã công ty / doanh nghiệp 0317287986 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Danh Thanh trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 0317287986 được cập nhật lần cuối vào lúc .