Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Dũng Việt

3101083128

Mã số 3101083128 là mã số thuế của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Dũng Việt.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Dũng Việt đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký kinh doanh theo những quy định của pháp luật hiện hành đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy phép đăng ký kinh doanh với mã số thuế là 3101083128 kể từ ngày 20/02/2020 và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 20/02/2020, tính đến nay Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Dũng Việt đã thành lập được hơn 1 tháng.


Người đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Dũng ViệtTrần Hùng Thái - người sẽ là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Dũng Việt:

  • Địa chỉ:
    Số 02 Huyền Trân Công Chúa, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
    .
  • Số điện thoại 0913326577.
  • Mã công ty / doanh nghiệp 3101083128 tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư Quảng Bình.

Lưu ý: Thông tin về mã số thuế, người đại diện theo pháp luật, địa chỉ và số điện thoại của Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Dũng Việt trên đây chỉ nhằm phục vụ mục đích tham khảo. Thực tế có thể đã bị thay đổi hoặc không còn phù hợp, vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty / doanh nghiệp hoặc với Sở Kế hoạch và Đầu tư để có thông tin chính xác nhất.

Mã số thuế 3101083128 được cập nhật lần cuối vào lúc .